A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Backup

Inak povedané záloha. Je to duplikát nejakého súboru (resp. programu, dát či operačného systému). Dostupný pre prípad, že by…

Base line

Neviditeľná čiara, na ktorej akoby „sedia“ znaky písma. Súvisí s ňou pojem line spacing.

Bit Map Image

Obrázok, ktorý je tvorený bodmi, pričom každý bod predstavuje jeden bit digitálnej pamäte.

Body text

Hlavný text dokumentu, tzv. telo okrem headlineov.

Bold

Hrubšia verzia klasického písma.

Bubble jet printer

Zastarané značkové označenie atramentovej tlačiarne.

Bullet

V tlači sa jedná o grafický symbol, väčšinou vo forme veľkej bodky, ktorá označuje začiatok nového odstavca. Má upútať pozornosť…

Byte

Jeden bajt je 8 bitov. Kapacita počítačov (ROM a RAM) a diskov je väčšinou udávaná v kilobajtoch (1024 bajtov), megabajtoch či gigabajtoch.…