A B C D E F G H I K L M O P R S T U V W X

Attributes

Ide o štylistické vlastnosti určitého objektu. Napr. atribútmi textu sú jeho veľkosť a hrúbka. Vlastnosti grafických prvkov sú napr. hrúbka…